5 دلیل ارتودنسی
۲۵فروردین, ۱۳۹۷

ارتودنسی به 5 دلیل

توسط: | برچسب ها:

هدف درمان های ارتودنسی، بهبود زندگی بیمار به وسیله بهبود عملکرد فکی و دندانی و جذابیت دندانی صورتی اوست. بدشکلی دندانی-صورتی به تغییرات نسبت های صورتی و روابط دندانی از حالت طبیعی گفته می شود که به علت شدید بودن عامل معلول کننده به حساب می آیند.
ادامه مطلب