نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | آذر ۲۰ام, ۱۳۹۶

بیمار ۱۷ ساله با پروتروژن (بیرونزدگی) شدید دندان های بالا و پایین، تمایل به اپن بایت
درمان شامل خارج کردن چهار دندان پره مولر اول (آسیای کوچک) و حرکت به سمت عقب دندان های قدامی با ارتودنسی ثابت بود
طول درمان : ۲۰ ماه

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8